Filip Zbierski

właściciel, geodeta uprawniony

Absolwent geodezji i kartografii na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyłem w poznańskiej firmie Geoservice w latach 1998-2008, która specjalizowała się w obsłudze inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych. Od 2003 roku prowadzę własną firmę, która świadczy usługi geodezyjne we Wrześni, Poznaniu i sąsiednich powiatach. Od 2010 roku posiadam państwowe uprawnienia zawodowe.