Jakub Jarecki

geodeta

Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, na kierunku geodezja i kartografia, specjalność: geoinformatyka. Od 2012 roku pracuje w zawodzie, specjalizuje się w obsłudze systemu Auto-CAD i GEO-INFO.