Volkswagen Września

Kompleksowa obsługa inwestycji na zlecenie firmy Assmann Polska, prowadzącej nadzór inwestorski nad budową fabryki.

Zakład produkcyjny Volkswagen Września usytuowany na terenie o powierzchni 220 ha gruntu oraz liczący ok. 130 ha obiektów budowlanych. Zlecenie obejmowało całościową obsługę geodezyjną: wykonanie mapy do celów projektowych, założenie osnowy realizacyjnej na obiekcie, wytyczenie i inwentaryzację budynków, sieci uzbrojenia terenu oraz dróg. Ponadto kontrolę prawidłowego wykonania konstrukcji hal produkcyjnych oraz pomiar mas ziemnych.