WGI Plus

Prace geodezyjne przy budowie osiedla mieszkaniowego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni dla WGI Plus.

Zlecenie obejmowało: wytyczenie budynków, dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacja powykonawcza.