Hurtownia Elektryczna Elektromax

Prace geodezyjne przy na zlecenie firmy Elektromax.

Zlecenie obejmowało: wykonanie mapy do celów projektowych wyznaczenie budynku, sieci uzbrojenia terenu oraz dróg. Na zakończenie inwestycji została wykonana inwentaryzacja budynku, urządzeń podziemnych oraz elementów zagospodarowania terenu.