Szpital Powiatowy we Wrześni

Kompleksowa obsługa geodezyjna rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni na zlecenie generalnego wykonawcy.

Wytyczenie budynku w terenie i wyznaczenie osi konstrukcyjnych na kolejnych kondygnacjach. Pomiary przemieszczeń ścian zabezpieczających osiadanie sąsiedniego budynku, pomiar osiadania sąsiedniego budynku, wytyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, pomiary konstrukcji ścian zewnętrznych pod montaż elewacji. Na zakończenie: inwentaryzacja budynku oraz dróg, chodników, parkingów itp.